Amortera på billånet

Varje månad efter att du tagit ett billån med eller utan säkerhet måste du amortera på billånet, alltså betala av din skuld, samt betala ränta på ditt lån. Denna återbetalning kan ske på två olika vis, antingen via annuitet eller rak amortering, som har olika fördelar och passar olika personer. Att amortera på billånet med rätt form av återbetalning kan vara avgörande beroende på hur din ekonomi ser ut.

I denna artikel ska vi titta lite närmare på just annuitet och rak amortering och deras fördelar för att du ska kunna avgöra vilket amorteringsalternativ som passar dig bäst när det gäller ditt billån.

Annuitet

Tar du ett billån där du amorterar via annuitet betalar du ett fast belopp varje månad och själva meningen med annuitet är att räntan inte ska förändras under den tidperiod du betalar tillbaka ditt lån. Dock är det ju faktiskt så att räntan både brukar höjas och sänkas och därför finns det två olika typer av annuitet: ändrad annuitet och bibehållen annuitet. Dessa ska vi titta lite närmare på längre ner. Först och främst ska vi reda ut hur ett annuitetslån fungerar.

Så fungerar amortering via annuitet

Som vi tidigare nämnde innebär annuitet att du betalar samma belopp varje månad tills den dag du betalat klart på ditt billån. Detta innebär således att:

  • Räntekostnaden är större i början av låneperioden.
  • I takt med att tiden går betalar du av mer på din låneskuld och räntan minskar.
  • Det är mycket enklare att planera din ekonomi framöver. Då du hela tiden har koll på hur mycket du ska betala varje månad.

Vad innebär ändrad annuitet?

En ändrad annuitet innebär att du betalar exakt samma belopp varje månad oavsett om räntekostnaden blir högre eller lägre. Skulle räntan sjunka amorterar du mer och skulle räntan öka amorterar du mindre. Du betalar helt enkelt samma summa varje månad. Vilket kan vara en fördel om du vill kunna planera din budget och ekonomi.

Detta innebär även att du riskerar att få betala av lånet under en längre period om räntan skulle vara hög under den större delen av lånets löptid. Skulle räntan istället vara låg större delen av löptiden kan du ha betalat av ditt lån tidigare. Med andra ord kan återbetalningstiden förändras, vilket gett namnet till denna typ av annuitet.

Vad innebär bibehållen annuitet?

När det rör sig om en bibehållen annuitet kan du räkna med att din avbetalningstid inte kommer förändras. Utan den är densamma oavsett om räntan förändras eller ej. Istället kan din månadskostnad för lånet höjas och sänkas utefter den rådande räntan.

Bibehållen annuitet kan vara ett bättre alternativ för den som vill ha sitt lån avbetalat och klart på ett bestämt datum och inte är så noga med vad månadskostnaden hamnar på.

Rak amortering

Rak amortering, som är den allra vanligaste formen av återbetalning idag. Det innebär att du varje månad amorterar samma summa och allt eftersom det totala lånebeloppet sjunker, minskar även räntan vid varje betalningstillfälle. Med andra ord sjunker kostnaden succesivt med tanke på att du amorterar samma belopp varje månad samtidigt som räntekostnaden minskar.

Din låneskuld kommer minska snabbast med en rak amortering och i det stora hela blir räntekostnaderna lägre. Detta alternativ passar alltså dig som vill bli av med din skuld så fort som möjligt. Samt om du har en bättre betalningsförmåga i början av låneperioden.

Vilket amorteringssätt är bäst?

Vilken typ av amortering som bäst skiljer sig självklart ifrån person till person. Det beror mycket på vilka prioriteringar man själv har. Nedan ger vi dig en snabb sammanfattning och hoppas att du hittar ett amorteringsalternativ som passar just din situation bäst. Där du kan amortera på billånet på bästa sätt.

  • Välj ett annuitetslån om du prioriterar att planera din ekonomi bättre. Eftersom du betalar samma belopp varje månad, och om den totala lånekostnaden eller löptiden inte är lika viktig.
  • Välj rak amortering om du vill bli av med ditt lån så fort som möjligt och om du har en bättre återbetalningsförmåga i början av lånets löptid eftersom betalningen minskar med tiden.